Uvoz i prodaja granulata polymera


Od osnivanja firme 1998 godine u kontinuitetu se bavimo snadbijevanjem BiH tržišta sa vlastitog skladišta repro materijalom za prerađivače termoplastičnih masa – polymera i to:
Polypropileni (PP) za sve tehnološke postupke prerade i aplikacije od renomiranih evropskih proizvođača sa trgovačkim imenom: Mosten, Borealis, Tipplen, Hipolen P.
Polyethilen (HDPE) za sve tehnološke postupke prerade i aplikacije od renomiranog proizvođača:

  • Unipetrol RPA -CZ
  • Liten
  • (LDPE) za extruziju – folijske tipove od više proizvođača: Okiten, Bralen i Tipolen.
  • Polysthirene (PS) za tehnološki postupak brizganja od firme Dioki HR, Dioki 485 i 678E.
  • Polyvinilclorid (PVC) – tvrdi za tehnološki postupak duvanja i extruzije profila – Ongrolit (BorshodChem Rt. – Hungary) Evicom – Deutschland
  • Boje – masterbatch za PE, PP, PS, PVC i PET u granulama od renomiranih proizvođača, trgovačkih naziva: Kritilen – Plastika Kritis S.A. Grčka za PE, PP i PS; Polybatch – A.Schulman N.V. Belgium PE, PP i PS; PolyOne SAD (Hungary) za PET i PVC

***Za tipove granulata koji se primjenjuju u prehrani posjedujemo originalne FOOD certifikate.

Aditivi za PE i PP Polybatch: UV stabilizatori, antioxidant, slip, antistatik, antiblock, flame ratadent, procesing, cleaner, punioci; filler CaCo3 i talk.
Tehnički polymeri: PA, POM, PC, ABS, SAN i drugo isključivo po zahtjevu kupca.
*Osnovno pakovanje granulata polymera masterbacha i aditiva je u vrećama po 25 kg a paletno 1250 ili 1375 kg.
*Ekskluzivni smo distributeri za prodaju HDPE Liten i PP Mosten (fabrika UNI PETROL, s.r.o. – Češka) za čije materijale posjedujemo:

  • Kompletnu katalošku dokumentaciju granulata
  • Tehničko – tehnološke listove i originalne certifikate za dozvoljeni kontakt sa životnim namirnicama “CONTACT WITH FOOD” kao i upotrebu u medicinske svrhe.

Iste dostavljamo na zahtijev kupca uz fakturu.
Kao ekskluzivni distributeri kupcima obezbjeđujemo edukaciju i tehničku podršku kod praktične primjene i rješavanja problema prerade PP Mostena i HDPE Litena a uz pomoć najstručnijeg tehničkog kadra Unipetrola.