Project Description

Namjena: Za pričvršćivanje u beton, u porozne materijale, šuplje cigle i opeke.
Osobine: Proizvod je izrađen od PP copolymera uz dodatak aditiva i boja konstruktivno izveden sa 3 i 4 perforacije, što omogućava “gužvajući efekat” deformacije u ugradnji a što je posebno bitno kod šupljih materijala. Za dobijanje navedenog efekta potrebno je koristiti duži vijak od tiple kao u tabeli.
Dimenzije: Prema tabeli.
Boja: Orange – crvena.
Pakovanje: Prema priloženoj tabeli. Osnovno u PE vrećicu a zbirno u kartonsku kutiju.