Project Description

Namjena: Pričvršćivanje kablova manjih promjera na zidove i plafone kućnih i industrijskih instalacija u “podžbuk” izvedbi; jednoredno i dvoredno. Prednost ovog sistema u odnosu na klasično-gipsanjem je:

  • Vremenska ušteda u montaži,
  • Produktivnost montera,
  • Higijenski pristupačniji način montaže,
  • Ekonomski – cjenovno isplativiji postupak.

Čelični ekseri za beton omogućavaju fiksiranje bez obzira na tvrdoću i vrstu podloge, a bez posebnog alata. Nanošenje maltera – žbuke preko fiksatora je omogućeno s obzirom da je površina hrapava i perforirana sa 6 otvora što obezbjeđuje kompaktnost.
Osobine: Pozicija je izrađena tehnološkim postupkom injekcijskog brizganja polymera; kompozit PE+PP da bi se zadovoljile mehaničke osobine I visoka udarna žilavost na temperaturama primjene od -10 C do 80 C.
Dimenzije: Elipsa 40/25 sa umetnutim čeličnim ekserom za beton fi 3×60 mm.
Boja: Nebojeno – transparentno.
Pakovanje: Količina od 100 kom. je osnovno pakovanje, a zbirno od 1000 kom. u kartonskoj kutiji.