Project Description

Namjena: Za estetsku funkciju kod cjevovoda ½” za sanitarnu vodu u izvedbi sa PPR cijevima (VARGON, PEŠTAN). Pozicija se montira nakon završetka cjevovoda, a prije montaže izlaza slavina ili baterija za vodu. Navedena pozicija daje vizuelni efekat kompaktnosti izlaznih priključaka, skriva tragove montaže i tiple, kao i eventualna oštećenja u zidnoj oblozi.
Osobine: Pozicija je urađena od visokokvalitetnog PP copolymera uz dodatak aditiva i boje. Omogućava brzu ručnu montažu i samopričvršćivanje uz elastična pera koja kompaktno drže poziciju.
Dimenzije: fi 73,5 / fi 30,5 x 53,5.
Boja: Bijela/zelena.
Pakovanje: Prema priloženoj tabeli. Osnovno u PE vrećice, a zbirno u kartonske kutije.