Project Description

Namjena:Za instalacije zidnog grijanja ili hlađenja uglavnom na većim površinama.
*Završetci letve omogućavaju PRESS-KLIK spajanje bez ograničenja dužine.
Osobine: Cijevi su izrađene od polietilena specijalne namjene postupkom ekstruzije i kalibriranja (oksigen barijera). Materijal omogućava proizvodu sve potrebne mehaničke osobine za sigurno strujanje tople ili hladne vode u sistemu sa oksigen barijerom. Radni režim cjevovoda je od 15-50 C sa optimalnim pritiskom/tlakom od P=3 bara. Proizvod je atestiran na P max = 10 bara uz t max = 65 C. Cijevi se montiraju pomoću letve (šifra artikla 03-37). Mali prečnik cijevi omogućava ugradnju pod malter – žbuku bez povećanja standardnih debljina nanosa.
Dimenzije: fi 10×1,1; fi 10×1,3; fi 10×1,5.
Boja: Transparentna/plava/crvena sa uzdužnom injekt print štampom koja sadrži: proizvođač, dimenzija, standard, klasa materijala i maksimalni pritisak, datum proizvodnje (norma) i metre.
Pakovanje: Bunt – namotaj dužine 240 m, PP vezice, strečovan.